Welkom op de website van Lienaerts Bewindvoeringen

Het kantoor van Lienaerts Bewindvoeringen verleent aan haar cliënten financiële diensten in de vorm van beschermingsmaatregelen. We behandelen zowel bewindvoering, mentorschap als curatele-bewinden, al dan niet in combinatie van bijvoorbeeld een beschermingsbewind en een mentorschap.

Wij zijn bekend met actuele besluiten inzake de wet- en regelgeving, de veranderingen van sociale zekerheid en de gevolgen daarvan . Daarnaast vinden we onze kennis van en ervaring met ziektebeelden en de gevolgen die mensen daarvan ondervinden in hun dagelijks leven een belangrijke basisvoorwaarde voor een adequate samenwerking met onze cliënten.

Samenwerking met de cliënt en de betrokken begeleiding of behandelaar is een voorwaarde om zowel op materieel als immaterieel vlak de situatie van de cliënt te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren.

We zijn lid van de branchevereniging Horus omdat we willen dat de kwaliteitsstandaard maatgevend is voor onze dienstverlening. We worden jaarlijks getoetst door de rechtbanken en zorgen voor regelmatige bij- en nascholingen binnen ons kantoor.