Hoe kun je de maatregel aanvragen/wijzigen:

Op het moment dat u het nodig vindt voor uzelf of een familielid een beschermingsmaatregel aan te vragen adviseren wij u in een telefonisch contact over onze mogelijkheden en maken we samen een inschatting. Als u met ons kantoor nader wil kennismaken dan doen we dat tijdens een huisbezoek bij u thuis. Daarna kan de procedure volgen om het verzoek te doen bij de rechtbank. Wij verstrekken u de benodigde informatie en formulieren en dragen zorg voor een bereidverklaring van ons kantoor.

De volgende personen of instellingen kunnen bewind, mentorschap of curatele aanvragen of wijzigen:

  • de betrokkene zelf
  • de partner van de betrokkene
  • familieleden van de betrokkene tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene nog minderjarig is en de maatregel moet ingaan op moment dat deze 18 jaar wordt
  • de officier van justitie (bijvoorbeeld als er geen familie is)
  • de instelling waar iemand verblijft of behandeld wordt kan de aanvraag verzorgen via de directeur van de instelling

Verzoek tot wijziging bewindvoerder

Een wijzigingsverzoek wordt eveneens ingediend bij de rechtbank, liefst met de bereidverklaring van een nieuw aan te stellen bewindvoerder. Het komt voor dat ons kantoor benaderd wordt met de vraag om een reeds bestaand bewind over te nemen. In die gevallen nemen we altijd contact op met de verantwoordelijk bewindvoerder voordat een wijziging in gang gezet wordt. Het belang van de cliënt dient in alle gevallen voorop te staan.