Wat doet een bewindvoerder:

Een bewindvoerder behartigd de financiële belangen en beheert alle inkomsten en eventuele vermogensbestanddelen van een cliënt. Door de kantonrechter kan vastgesteld worden wat er precies onder bewind wordt gesteld en wat niet.

Dit betekent dat de bewindvoerder de administratie overneemt die nodig is om een aantal zaken voor zijn cliënt te regelen:

 • de doorbetaling van vaste lasten
 • het dagelijks behandelen van post en e-mail uit naam van de cliënt
 • de dagelijkse controle van het betalingssysteem
 • het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen
 • het aanvragen of ondersteunen bij aanvraag voor uitkeringen
 • het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • het doen van een belastingaangifte
 • het afsluiten van verzekeringen
 • het nemen van initiatief ter preventie van uitvoeringsproblemen bijvoorbeeld het bijstellen van budgetplan bij onvoorziene veranderingen en het corresponderen hierover
 • het onderhouden van contacten met diverse betrokkenen (instellingen, instanties, individuele hulpverleners, betrokken familie of mantelzorgers)
 • het informeren van client –of diens gemachtigde- door toezending van bankafschriften van de beheerrekening naar het privéadres
 • het binnen 3 maanden indienen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter en waar mogelijk vooraf aan de cliënt. Op verzoek van cliënt -of diens gemachtigde- kan dit gecombineerd worden met een huisbezoek waarbij inzage in het gehele dossier mogelijk is.

Hierbij geeft hij een beschrijving van bijzondere gebeurtenissen uit het voorbije jaar en daarnaast een opgave van het totaal van alle afzonderlijke inkomsten en uitgaven en het saldotegoed van alle bankrekeningen van het begin en het einde van het betreffende jaar. Ook voegt hij eventueel een schuldenoverzicht toe.