Wat doet een curator:

Een curatelebewind is het meest vergaand omdat de cliënt dan geen enkele rechtshandeling meer zelfstandig mag verrichten. De cliënt verliest zijn handelingsbekwaamheid. De curator neemt beslissingen over geld en goederen maar ook over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Ten grondslag aan deze maatregel ligt meestal een ziekte of beperking die het noodzakelijk maakt dat een buitenstaander toeziet op zowel de materiële als immateriële belangen van een cliënt.