Wat doet een mentor:

Een mentor behartigt de belangen van meer persoonlijke aard zoals medische zaken, verpleging, verzorging of begeleiding van een cliënt. De mentor neemt zo veel mogelijk samen met de cliënt bepaalde beslissingen. De mentor heeft, zo vaak als nodig, inhoudelijk overleg met de betrokken begeleiding of behandelaar over belangrijke beslismomenten en keuzemogelijkheden voor de cliënt.