De medewerkers van Lienaerts Bewindvoeringen

Dhr. Jean Lienaerts is al sinds 1994 als bewindvoerder, curator en mentor werkzaam. Hij is HBO opgeleid en daarnaast uitgebreid bekend met de GGZ hulpverlening. Hij heeft ruime ervaring als beschermingsbewindvoerder en scholing doorlopen. Hij is als zelfstandig ondernemer betrokken bij de opzet van kwaliteitscriteria, bedrijfsvoering en klachtenprocedures.

Mevr. Josje Spronken is sinds 2014 werkzaam binnen het kantoor na jaren zijdelings betrokken te zijn geweest. Ook zij is HBO opgeleid en heeft een uitgebreide ervaring opgedaan binnen de somatische, psychiatrische en psycho-sociale hulpverlening. Binnen het kantoor is zij het meest gespecialiseerd in de uitvoering van mentorschappen en curatele bewinden. Ze voldoet aan de jaarlijkse scholingseisen op het gebied van dossiervorming en beschikt over inhoudelijke kennis aangaande de diverse maatregelen. Mevr. Spronken is vaak het eerste aanspreekpunt wat betreft nieuwe aanmeldingen. Samen met Dhr. Lienaerts volgt er een kennismaking en intake op de verblijfsplek van de cliënt om in te schatten of er passende samenwerking mogelijk is.

Mevr. Celine Claessen is bewindvoerder en werkt al sinds 2011 vanuit dit kantoor. Zij onderhoudt de telefonische spreekuurcontacten en voert administratieve- en office management taken uit. Ze bewaakt onder andere de werkprocessen binnen ons kantoor zodat we blijven voldoen aan criteria van de branchevereniging. Voor cliënten is ze 4 dagen per week bereikbaar tijdens een cliëntenspreekuur. Daarnaast is ze ook op andere tijden telefonisch en per e-mail bereikbaar voor instanties.

Algemene uitgangspunten in ons doen en laten

 • het belang van de cliënt is uitgangspunt in ons handelen. Het vergt een voortdurend bewustzijn van de verantwoordelijkheid die gedragen wordt. Dit belang moet in alle beslissingen steeds weer afgewogen worden.
 • het transparant en controleerbaar werken vinden we erg belangrijk. Met respect voor de privacy enerzijds wordt er voor de cliënt –of diens gemachtigde- niks geheim gehouden.
 • omgang met cliënten vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Ons kantoor is onafhankelijk en draagt geen specifieke geloofsovertuiging uit.
 • we streven naar de minst inperkende wijze van werken; waar mogelijk stimuleren we de zelfredzaamheid van de cliënt. Als het mogelijk is met succes een beschermingsmaatregel weer op te laten heffen werken we daar met genoegen aan mee.

Algemene bedrijfsvoering van ons kantoor

 • het bijhouden van actualiteit, wetswijzigingen, veranderingen sociale regelgeving en sociale kaart
 • onderhouden van goede contacten met verwijzers of ketenpartners
 • presentaties en of voorlichting geven die de dienstverlening ten goede komen
 • bijscholing volgen gericht op bijhouden van vakkennis van alle medewerkers
 • zorg dragen voor up-date van het software-systeem, back up en reconstructie mogelijkheden
 • meewerken aan audits van de branchevereniging
 • zorgen voor goede bedrijfsvoering ten behoeve van investeringen en personeel
 • zorgen voor regelmatig overleg met medewerkers en zorg dragen voor een prettige werksfeer