Onze werkwijze na een telefonische verwijzing:

  • een informatief gesprek op locatie de cliënt
  • afspraken vastleggen omtrent overleg en samenwerking in een plan van aanpak
  • een aanvraag bij de rechtbank met een bereidverklaring van ons kantoor
  • naar zitting gaan bij de uitspraak door de rechtbank
  • het na de uitspraak overleggen van zoveel mogelijk gegevens uit de administratie van client
  • het zorg dragen dat instanties worden geïnformeerd
  • het nemen van besluiten die met prioriteit nodig zijn
  • het opstellen van een begroting en budgetplan
  • uitvoering van alle zaken zoals beschreven bij wat doet een bewindvoerder ‘zie website’